Поради батькам

                            ПОРАДИ БАТЬКАМ

 

 

                                  

                                                   Причини мовних порушень

 

- порушення слуху
- порушення будови мовного апарату (неправильний прикус, укорочення під'язикової вуздечки, несформованість зубного ряду, високе чи низьке піднебіння і т.д.);
- невірне мовлення оточуючих людей;
- вплив соціальних факторів (обмежене спілкування з дитиною).
Неправильне мовлення дорослих призводить до наслідування їхнього мовлення дітьми, яке вони сприймають як зразок. Це одна із поширених причин формування неправильної вимови у дітей. Дорослим слід пам'ятати про те, що регулярне спілкування з дитиною є необхідною умовою для розвитку мовлення, мислення, особистості та загального розвитку взагалі. 

                              

                                                   
                                           Пам’ятайте :

 

1. Дитина має бути готовою до роботи з логопедом , тому що її свідоме бажання виправити звуки має велике значення
2. При виправленні певного звуку не звертайте увагу на інші спотворені звуки.

3. Матеріал має відпрацьовуватися послідовно, а не вибірково. Пропуски окремих етапів роботи впливають на якість виправлення вад мовлення.

4. Перехід від одного етапу до наступного відбувається тільки при засвоєнні попереднього матеріалу.

5. Кожний виправлений звук необхідно відразу вводити в розмовно-побутове мовлення.

6. Дитина повинна займатися щоденно по 15-20 хвилин, виконувати завдання перед дзеркалом, працювати як над новим, так і попереднім завданням.

7. Активно допомагайте дитині і вимагайте від неї виконання завдань.

8. Виконуйте вдома завдання , які отримує дитина в дошкільному закладі       

9.  Розмовляйте з дитиною кожної вільної хвилини.
10.  Спонукайте до звуконаслідування, промовляння   перших правильних слів.
11.  Якомога  більше залучайте  дітей до ігор, розповідайте казки, розучуйте пісні, загадки, скоромовки, вірші.
12.  НІ В ЯКОМУ РАЗІ не повторюйте неправильну вимову дитини! Пам'ятайте, що дитині  потрібно чути лише правильну мову!
13.  Не позбавляйте дитину спілкування з однолітками та старшими дітьми.
14.  Не закидайте дитину великою кількістю іграшок. Привчайте бе­режливо ставитись до іграшок, книжок, картинок.
15.  Заохочуйте словесну творчість дітей! Спонукайте їх до склада­ння лічилок, чистомовок, загадок, віршів.
16.  Уважно ставтесь до запитань вашої дитини! Ваша відповідь повинна бути чіткою, доступною, зрозумілою малюкові   СПОНУКАЙТЕ ДИТИНУ ДО ЗАПИТАНЬ!
17.  Кожне незрозуміле слово поясніть дитині. Привчайте дітей до вживання слів відповідно   літературної норми!
18.  Не забувайте доречно вживати прислів'я, приказки, загадки!
18.   ВИПРАВЛЯЙТЕ  МОВУ ДИТИНИ! 
19.  Не втручайтесь в дитячі розповіді, спочатку вислухайте дитину, а потім виправте помилку.